محبوب‌فر عضو کمیته حکومتی پیشگری از کرونا در مصاحبه با روزنامه حکومتی ستاره صبح ۳۰اردیبهشت اعتراف کرد فرستادن مردم به قتلگاه کرونا توسط سران نظام در وحشت از شورش و قیام مردم بوده است.
وی گفت: «پیش‌بینی داشتم که موج دوم بیماری در کشور آغاز شود و همین‌طور هم بود و این موج صرفاً به‌دلیل برداشته شدن قرنطینه و محدودیتها و ممنوعیتها آغاز شد.

این مسأله در هیچ کجای دنیا سابقه نداشت ولی در ایران عملی شد. چون مسئولان کشور بیشتر دغدغه آشوب‌های اجتماعی و تبعات کرونا در پس تبعات اقتصادی را مدنظر قرار داده بودند و مشخص بود که دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی نسبت به دغدغه جان مردم اولویت بیشتری دارد؛ آنچه امروز مشاهده می‌کنیم نتیجه و پیآمد سفید اعلام شدن مناطقی از کشور بود که در حقیقت این‌چنین نبود چون در خصوص بیماریهای عفونی و به‌ویژه کرونا که از بیماریهای تنفسی است چیزی به نام منطقه سفید وجود ندارد و ویروس می‌تواند سوار بر مواد معلق موجود در هوا و یا از طریق آب و حتی حشرات و فعالیت‌های انسان‌ها جابجا شود.

 

 
چهارشنبه  ۳۱ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah