حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رژیم در مصاحبه ای با اعتماد آنلاین گفته است که جمهوری اسلامی بین ٢٠ تا ٣٠ میلیارد دلار پول ملت ایران را به رژیم بشار اسد داده است که باید پس بگیرد! نداده مه پس بگیرد! حاتم بخشی و خاصه خرجی کرده برای حفظ عمق جبهه استراتژیک نظام که با قیامهای عراق و لبنان و قیام دی و آبان مردم ایران فروریخت!

 

 

 
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah