انجمن حقوق‌بشری به‌قابیل دست نزنید در ایتالیا در نامه‌یی به آنتونیو گوترز نوشت: «انجمن به قابیل دست نزنید، سازمان بین‌المللی آورنده قطعنامه لغو حکم اعدام در جهان در سازمان ملل، به نگرانی جهانی از سرنوشت دو دانشجوی جوان امیر حسین مرادی و علی یونسی می‌پیوندد. این جوانان که در المپیاد های کشوری و جهانی نجوم، مدال کسب کردند روز ۲۲فروردین توسط سپاه پاسداران دستگیر و متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران هستند».
این انجمن در نامه خود خطاب به دبیرکل ملل متحد خواستار مداخله جامعه جهانی در رابطه با این دستگیریها شده و تأکید می‌کند: «این دستگیریها می‌تواند زمینه‌ساز سرکوب گسترده و وحشیانه همه مخالفان، به‌ویژه دانشجویان باشد و یک فاجعه حقوق‌بشری دیگری را بعد از ویروس کرونا به‌وجود بیاورد. انجمن به قابیل دست نزنید از شما به‌عنوان دبیرکل ملل متحد می‌خواهد سریعاً مداخله کنید و یک هیأت بین‌المللی برای بازدید از زندانها و بررسی وضعیت زندانیان در ایران اعزام کنید».

(سایت انجمن به‌قابیل دست نزنید ۲۸اردیبهشت ۹۹)

 
پنجشنبه اول خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah