۲۲تن از نمایندگان پارلمان اروپا در تاریخ ۱خرداد ۹۹ در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «به‌رغم وضعیت بحرانی همه‌گیری کرونا، رژیم ایران هم‌چنان به اعدام زندانیان ادامه داده و از آزادی زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی خودداری می‌کند، به‌خصوص که وضعیت بهداشتی در زندانها نگران‌کننده و تهدیدآمیز است. علاوه بر این، رژیم دستگیری گسترده مخالفان خود را آغاز کرده و اپوزیسیون دموکراتیک را، که هر روز از وضعیت کرونا در کشور گزارش می‌دهد، سرکوب می‌کند.
روز ۱۶اردیبهشت۱۳۹۹ قوه قضاییه رژیم ایران اعلام کرد دو دانشجوی نخبه به‌نامهای امیرحسین مرادی و علی یونسی را به‌دلیل روابط آنها با سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر و زندانی کرده است. اپوزیسیون ایران اسامی و عکسهای ۱۸نفر دیگر را که با همین اتهام دستگیر شده‌اند، افشا کرد. آنها عمدتاً جوانانی ‌هستند که به‌دنبال آزادی و دموکراسی در ایران هستند. ما عمیقاً نگران بدرفتاری و شکنجه کسانی هستیم که دستگیر شده‌اند».
نمایندگان پارلمان اروپا ضمن اشاره به اظهارات دژخیم اسماعیلی درباره دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی که برندگان جوایز المپیاد جهانی و کشوری در نجوم بوده‌اند می‌افزایند: «سخنگوی قوه قضائیه گفته است: «آنها می‌خواستند «در کشور عملیات خرابکارانه انجام دهند». ما موج دستگیریها و اعدامهای مخالفان به‌ویژه دستگیری دانشجویان نخبه و شهروندان ایرانی را که برای مطالبه آزادی در تظاهرات شرکت داشته‌اند، محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان هستیم. ما دبیرکل سازمان ملل را ترغیب می‌کنم تا برای آزادی دستگیر شدگان و احترام به حقوق‌بشر و آزادی بیان و آزادی انجمن ها در ایران فراخوان دهد و خواهان بازدید یک هیأت تحقیق از زندانها هستیم تا از وضعیت زندانیان گزارشی ارائه دهد

 

 
جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah