روز سه‌شنبه ۳۰اردیبهشت، اعتراض یک زن ۵۵ساله در کرمانشاه نسبت به تخریب خانه نو سازش در شهرک فدک موجب ضرب‌وشتم وی توسط مأموران شهرداری شد. این زن به‌علت شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان جان خود را را دست داد.
این زن هموطن، آسیه نام داشت و ۵۵ساله و مادر ۷ فرزند بود.
یک منبع مطلع در این رابطه گفته: «مأموران شهرداری در مقابل چشمان همسایه‌ها به قدری این زن را ضرب‌وشتم کرده و گاز به سمت صورتش پرت کردند که پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. »
عناصر جنایتکار شهرداری، منزل این هموطن ستمدیده و مظلوم را بطور کامل تخریب کردند.

 
جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah