مهدی سعیدی سخا، افشین برزگر جمشیدی و مجید ذبیحی سه فعال سیاسی توسط بیدادگاه رژیم در تبریز مجموعا به تحمل ۴ سال و دو ماه حبس محکوم شدند. این سه زندانی سیاسی سابق، سال گذشته توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی در تبریز بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. از میان این هموطنان ، مهدی سعیدی سخا و مجید ذبیحی از زندانیان سیاسی سابق هستند که در دهه شصت تحمل حبس کرده‌اند
مهدی سعیدی سخا به اتهام “فعالیت هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
اتهام مطرح شده علیه آقای برزگر جمشیدی پیشتر در مراحل بازجویی “جاسوسی برای دولت خارجی” عنوان شد
مجید ذبیحی،به اتهام هواداری و همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران” به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
مجید ذبیحی زندانی سیاسی سابق محسوب می‌شود. وی پیشتر به مدت ۵ سال در دهه شصت تحمل حبس کرده است.
منبع خبر هرانا

 

 
شنبه۳ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah