وزارت‌خارجه آمریکا سندی در سایت خود با نام «وقایع نگار» در مورد اقدامات تروریستی رژیم ایران در خارج از مرزهایش منتشر کرد که در آن به گوشه‌یی از جنایات رژیم ایران در عملیات تروریستی برون‌مرزی اشاره شده است. در این سند به‌نقل از وزیر خارجه آمریکا آمده که رژیم ایران به صدور خشونت به خارج از مرزهایش ادامه می‌دهد. این رژیم هیچ مرزی را در وحشیگری و نقض اصول اخلاقی و انسانی را نمی‌شناسد.
شماری از جنایات رژیم که در این لیست به آنها اشاره شده عبارتند از:
از زمان به قدرت رسیدن در سال۱۳۵۷ رژیم ایران در ترور شخصیتها، توطئه‌های تروریستی و حملات تروریستی در بیش از ۴۰کشور دست داشته است.
مقامات ارشد رژیم ایران اعتراف کرده‌اند که به جاسوسی علیه مخالفان ایران در کشورهای دیگر برای «سرکوب» و «زدن ضربات قاطع» به آنها ادامه می‌دهد.
کارزار جهانی تروریسم رژیم ایران شامل حداقل ۳۶۰ترور هدفمند در سایر کشورها و حملات بمب‌گذاری گسترده که باعث کشتن و ناقص کردن صدها نفر شده، می‌باشد…
( سایت وزارت‌خارجه آمریکا ۲خرداد ۹۹)

 

 
شنبه۳ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah