درخبرها آمده بود که جمهوری اسلامی هزینه ۱۵ گروه شبه نظامی در عراق و سوریه و لبنان و یمن و افغانستان و پاکستان را می دهد. یک قلم هزینه حزب الله لبنان ۹۵۰ میلیون دلار در سال بود که اکنون به دلیل تحریمهای آمریکا کاهش پیدا کرده اما ادامه دارد.
فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم در یک فاش گویی برای سفید سازی گفت که جمهوری اسلامی ۳۰ میلیارد دلار پول به سوریه داده است که باید پس بگیرد! همچنین گفت ۲۰۰ میلیاردتومان از گران شدن بنزین به قیمت کشتار مردم ایران پول به جیب نظام می رود.

در یک حساب سر انگشتی ۳۰ میلیارد را تقسیم بر جمعیت ایران بکنید به هر نفر ۳۷۵ دلار با نرخ امروز چیزی حدود ۱۰ میلیون تومان پ به هر خانواده ۴ نفره ۴۰ میلیون تومان می رسد. مخارج اتمی و پولهایی که بنیادهای زیر دست خامنه ای و سپاه پاسداران هستند و مخارج حوزه های جهل و جنایت و فساد را هم حساب کنید فقر و فللاکت مردم ایران بدست می آید.

با همین حساب سرانگشتی می توان راه را از بیراهه تشخصی داد و دوست را از دشمن. راه حلی که می توان از این معادله ساده به دست آورد خشم و نفرت و شورش و قیام برای سرگونی این رژیم است. بیراهه نرویم‍!

ادمین بگونه

 

bfeace78a8cf059ddd0da

 
شنبه۳ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah