چون هم به نفع مردم ایران و هم بنفع مردم سوریه است!»
اخیرا یکی از خودشان گفت ۳۰ میلیارد دلار معادل هر نفر ۳۷۵ دلار برای هر ایرانی حدود ۱۰ میلیون تومان تو سوریه خرج کردن!
سوریه و دفاع از حرم بشار اسد به سرنوشت شعار» راه قدس از کربلا می گذرد»! بازهر خوردن خمینی دچار شد!
نمیگه تاثیرات مرگ حاج قاسم و زیر فشار رفتن از سوی روسیه و اسرائیل است که اینطوری داره سفید سازی کنه!

 

 

یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah