به  گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، چهار فعال فرهنگی کرد بە نام های“شهریار طهماسبی“، اردشیر موسوی“، ”مصطفی باقری آشنا“ و ”ارسلان هدایتی“ از سوی دستگاه قضایی  هر کدام بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

این حکم روز شنبە ٣ خرداد ٩٩  از سوی شعبە دوم بیدادگاه انقلاب کرمانشاه بە ریاست قاضی ”شاهرخ مرادی“ بە اتهام به اصطلاح  ”تبلیغ علیە نظام و تشکیل گروه برای بر هم زدن نظم عمومی“ صادر شدە و افراد مذکور از اتهام ”نشر اکاذب و همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت“ تبرئە شدەاند.
یکی از اتهامات منتسب به این فعالین تشکیل گروه برای بر هم زدن نظم عمومی با تشکیل گروه محیط زیستی ”نیشتمان سبز“ می باشد که به مدت دو سال به صورت قانونی فعالیت می کرد و بعدها بە دلیل فشارهای مکرر ادارە اطلاعات بر استاندار، مجوز این انجمن زیست محیطی باطل شد.
این چهار فعال فرهنگی کرد روز پنج شنبە ١٤ تیر ٩٧ (٥ ژوئیە ٢٠١٨)  از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از دو ماه با وثیقە و موقتا از زندان آزاد شدە بودند.
مصطفی باقری آشنا اهل اسد آباد همدان، شهریار طهماسبی و اردشیر موسوی اهل کرمانشاه و ارسلان هدایتی نیز اهل شهرستان قروە می باشد.

 

عکس از سمت راست مصطفی باقری ،ارسلان هدایتی ،شهریارطهماسبی، اردشیر موسوی
یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah