روز یکشنبە ٤ خرداد ٩٩ ، نیروهای رژیم ایران در ارتفاعات مرزی ارومیە و در نزدیکی روستای کوران از توابع صوما و برادوست بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودند که در نتیجە این تیراندازی نیروهای رژیم یک کولبر بنام «ارسلان احمدی» در دم جانباخت.
همچنین دو برادر بە نام های «توران احمدی» و «ردوان احمدی» بە شدت زخمی شدەاند.

 
یکشنبه۳ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah