ابتدا به سن و سال آخوندهای مدعی مرجع تقلید مشتی مرتجع مشتری دکان دین فروشی توجه بکنید که چگونه با سنین بالای هشتاد و نود می توانند هلال ماه را رویت کنند!

بعد به‌رغم اعلام عید فطر در روز یکشنبه از سوی خامنه‌ای، شماری از مراجع قم از پذیرش رأی او سر باز زدند و اعلام کردند که روز یکشنبه آخرین روز ماه رمضان است و عید فطر در ایران روز دوشنبه خواهد بود.

از این عده، برخی نظیر مکارم شیرازی، وحید خراسانی، نوری همدانی و علوی گرگانی تحت فشار لباس شخصی‌های خامنه‌ای یا عوامل دیگر در ساعات قبل از ظهر روز یکشنبه اعلام کردند که رؤیت هلال ماه شوال برایشان اثبات شده است؛ اما دو تن دیگر از مراجع، سبحانی و صافی گلپایگانی هم‌چنان بر نظر خود باقی ماندند.

آخوندی به‌نام موحدنژاد عضو ستاد استهلال دفتر خامنه‌ای در رفع و رجوع این قضیه گفت تشخیص روز اول ماه بودن یا نبودن، یک امر حکومتی نیست و این یک موضوع فقهی است و هر کس باید به‌فتوای فقیه خود رجوع کند! برعکس این یک دعوای سیاسی است و خامنه ای در بین آخوندها خریداری ندارد و نشان دهنده تضعیف موقعیت وی است.

 

 

 

دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah