کمیته مسلمانان فرانسه علیه افراط‌گرایی و برای حقوق بشریکم خرداد، در نامه به آنتونیو گوترز دبیرکل ملل متحد که توسط خلیل مرون مدیر مسجد اوری و داهو مسکین دبیر شورای امامان مساجد فرانسه امضا شده، می‌نویسد: ما در نگرانی جامعه ایرانیان در سطح داخلی و بین‌المللی در مورد سرنوشت دو جوان دانشجو امیر حسین مرادی و علی یونسی شریک هستیم. این دو دانشجو به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر شدند و ما با عملکرد نیروهای امنیتی رژیم ایران برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه آشنا هستیم.

کمیته مسلمانان فرانسه خواستار مداخله دبیرکل ملل متحد و اعزام یک هیأت بین‌المللی برای بازدید از زندانها و بررسی شرایط زندانیان و آزادی آنها در وضعیت خطرناک کرونا شده و تأکید می‌کند، بیم آن می‌رود که دستگیری امیر حسین مرادی و علی یونسی زمینه‌ساز سرکوب عمومی سازمان‌یافته و خشن مخالفان خصوصاً دانشجویان و مقدمه یک فاجعه حقوق‌بشری در زندانها در ماههای پس از شیوع کرونا در ایران باشد.

 
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah