نیوزویک یکشنبه ۴خرداد نوشت: رژیم ایران از فروردین‌ماه از هر گونه همکاری با تحقیقات ناظران هسته‌یی امتناع کرده و بیشتر وقت را صرف طفره رفتن و بحثهای بیهوده و طویل کرده است. این رژیم حتی پس از دیدارهای بازرسان سطح بالای آژانس در هفته‌های اخیر، هر گونه همکاری را رد کرده است.

نیوزویک در ادامه نوشت: به‌منظور افزایش فشار بر رژیم تهران و تفهیم تهدیدهای اتمی که به‌وجود آورده، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ بایستی در جزئیات توضیحات بیشتری در مورد فعالیت‌های تسیلحات هسته‌یی رژیم در گذشته و فعالیت‌های احتمالی کنونی آن صورت گرفته، منتشر کند.

 

 

دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah