پس از صدور بیانیه وزارت کشور آلمان در تاریخ ۱۱ اردیبهشت مبنی بر اینکه حزب الله را به عنوان سازمانی تروریستی معرفی و فعالیتهای آنرا در خاک این کشور اروپایی ممنوع اعلام کرد دفتر حزب آلمانی «اتحادیه دموکرات مسیحی» در شهر هامبورگ که تاریخچه تروریستی رژیم ایران و حزب الله لبنان را برشمرد، خواستار تعطیل کردن مرکز اسلامی متعلق به حزب الله لبنان که در لیست تروریستی آلمان قرار دارد، در این منطقه شد.
دنیس گلادیاتور سخنگوی این حزب در پارلمان آلمان به روزنامه دیه ولت گفت: «تمام تماس های رسمی [دولتی آلمان] با مرکز اسلامی هامبورگ باید فوراً متوقف شود، ممنوعیت اتحادیه ای باید بررسی و اعمال شود، همچنین تا زمانی که مرکز اسلامی هامبورگ بخشی از شورا (مجمع جوامع اسلامی) است تماس های ایالتی با آن مجمع باید لغو شود.
در صورت موافقت پارلمان و دولت آلمان با طرح حزب مذکور، سه مجموعه مرکز اسلامی، آکادمی اسلامی و مسجد آبی در هامبورگ تعطیل خواهند شد.

 

 

 
سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah