رژیم ایران همواره به پنهانکاری تراژدی پاندمی و کم نشان دادن شمار مبتلایان و جانباختگان ادامه میدهد. با وجود انباشتن ثروت، از کمترین حمایت مالی و خدمات درمانی به مردمی که در چنگال اپیدمی ویروس کرونا گرفتار آمده اند، دریغ میورزد.
آیت الله ها در هراس از خیزشها و قیامهای جامعه که خواهان تغییر رژیم و استقرار دمکراسی هستند، در دوران فاجعه این پاندمی هرگز دست از تهدید و ارعاب و سرکوب مستمر شهروندان نکشیده اند.
در ۵ مه، بعد از ۲۶ روز سکوت دستگاه قضائیه رژیم ایران دستگیری دو تن از دانشجویان نخبه بنامهای امیر حسین مرادی و علی یونسی از دانشگاه معتیر شریف را که در ۱۰ آوریل توسط پاسداران دستگیر شده بودند را اعلام کرد.
علی یونسی مدال طلای دوازدهمین المپیک بین المللی نجوم و فیزیک نجومی در سال ۲۰۱۸ در چین و پیشتر از این در سالهای ۲۰۱۶ و۲۰۱۷ مدالهای نقره و طلای المپیک ملی نجوم را کسب کرده بود، در حالی که امیر حسین مرادی در سال ۲۰۱۷ برنده مدال نقره المپیک نجوم و فیزیک نجوم گردید.
دو دانشجوی جوان به هواداری از سازمان مجاهدین خلق، اصلی ترین نیروی مقاومت ایران، متهم گردیدند. با شناختی که ازعملکردهای سرکوبگرانه بنیاد گرایان اسلامی وجود دارد، آنها تحت شکنجه و رفتارهای وحشیانیه قرار خواهند گرفت.
بتاریخ ۱۵ ماه مه، ۹ تن از برندگان نوبل درنامه ای به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خانم میشل باشله، به آزادی زندانیان سیاسی بخصوص علی یونسی و امیر حسین مرادی، اصرار ورزیدند.
اخیرا ۱۸ دستگیری جدید که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران منتشر گردید، حاکی از هراس رژیم ایران از نزدیک شدن جوانان بسوی اهداف آزادیخواهانه مقاومت میباشد. رژیم برای حفظ بقای خودش به دستگیریهای گسترده، سرکوب وحشیانه و اعدامها روی آورده است و هیچگونه قصد آزادی زندانیان سیاسی که در معرض خطر ویروس کرونا میباشند را ندارد.
براستی اگر فراخوانهای مستمر خانم مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران نبود، اگر تلاشهای کانونهای شورشی جهت اطلاع رسانی نبود، چگونه جامعه بین المللی از تراژدی مردم ایران با خبر میشد.

روزنامه اينترنتي ايل والوره ايتاليانو
بقلم یوسف لسانی – دوشنبه ۲۵ مه ۲۰۲۰

 

 

سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah