دادگاه تجدیدنظر استان البرز فرخ فروزان، وکیل دادگستری را به اتهام توهین به رهبری به یک سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. این محکومیت به مدت دو سال به حالت تعلیق در آمده است.
همچنین روز سه شنبه شش خرداد ماه  پیام درفشان, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز از بابت اتهام به توهین به رهبری به تحمل یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این حکم نیز به مدت دو سال تعلیق شده و اجرای آن درصورت تکرار جرم لازم خواهد شد.

 

 
سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah