به گزارش رویترز مایک رایان رئیس وضعیت‌های فوق‌العاده در سازمان جهانی بهداشت در کنفرانسی خبری مجازی گفت که جهان همچنان در میانه موج اول شیوع ویروس کرونا است.
رایان با اشاره به موارد روزانه جدید ابتلا به کرونا در بسیاری از کشورها رو به کاهش است، امادر کشورهایی نظیر آمریکای مرکزی و جنوبی، جنوب آسیا و آفریقا رو به افزایش است.
این مقام سازمان جهانی بهداشت افزود که بیماری‌های پاندمیک اغلب به شکل موج‌هایی شیوع پیدا می‌کنند و این به این معنی است که موج‌های انتشار طی سال جاری و در اماکنی که موج اول رو به کاهش است تکرار خواهند شد.
رایان گفت همچنین با برداشتن تدابیر پیشگیری و کاهش محدودیت‌های اعمال شده برای منع گسترش شیوع پیش از زمان لازم احتمال آن می‌رود که میانگین‌های ابتلا به بیماری کرونا بار دیگر و سریع‌تر از قبل افزایش یابد.
او همچنین افزود « هنگامی که از موج دوم صحبت می‌کنیم چیزی که در اغلب اوقات مد نظر ما است این است که هم‌اکنون موج اولی از شیوع بیماری در جریان است و پس از چند ماه (بیماری) مجددا شیوع پیدا خواهد کرد.

 
سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah