نشریه لاس وگاس سان :امروز ، می خواهیم روی حماقت‌های رژیمی تمرکز کنیم که همگی موافقیم که دوست ما نیست. رژیمی که همه ما می توانیم توافق داشته باشیم که دوست جهان نیست و رژیمی که باید به هر قیمتی، روشهای جنایتکارانه و بدخواهانه‌اش تغییر کند.
رهبر رژیم ایران، آن کشور را تبدیل به یک اهریمن نفرت‌افکن بین المللی کرده است ، به حدی که حتی سایرین نمی خواهند هیچ ارتباطی با آن رژیم داشته باشند و حاضرند هر کاری انجام دهند تا این رژیم از بین برود، یا حداقل اینکه رهبر آن «علی خامنه ای» نباشد.
ملت ایران خسته از حاکمیت فاسد خود هستند، وقتی می‌بینند باید هزینه تمام خرابکاری های رژیم جمهوری اسلامی را پرداخت نمایند.
رهبری رژیم ایران، این کشور را به عصر حجر بازگردانده است.

البته که مردم ایران ارتجاع و واپسگرایی آخوندی که در این سالها بر آنان تحمیل شده را تا بن استخوان درک کرده اند و آنرا نمی خواهند و البته که مردم ایران پتانسیل جهشی برای رشد و ارتقا در آینده دارند اگر دنیای غرب دست از استمالت و مماشات با آخوندها بردارد.

 

چهارشنبه ۷ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah