به  گزارش  سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە ٨ خرداد ٩٩  نیروهای انتظامی سرکوبگر استان لرستان در جادەهای شهرستان بروجرد بە سوی اتومبیل یک کاسبکار اهل سقز آتش گشودە و رانندە آن را بە قتل رساندەاند.

این کاسبکار اهل سقز ”هادی گلابی“ ٤١ سالە می باشد کە بە ظن حمل کالای قاچاق بە سوی اتومبیل وی شلیک شدە است.
هادی گلابی متاهل و پدر دو فرزند می باشد.

 

 

 
پنجشنبه ۸ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah