روز پنج‌شنبه هشت خردادماه دستکم هشت نفر به نام‌های حکیم کعبی، علی بدوی، محمد بدوی، حمید زغیبی، ایوب طرفی، عامر رحیمه، حمید عقیلی و مصطفی عقیلی توسط ماموران اداره اطلاعات شوشتر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
این افراد ساکن کوی اندیشه، شهرک علم الهدی و کوی فرهنگ شوشتر هستند. هجوم نیروهای امنیتی ساعت شش صبح به منزل آنان موجب رعب و وحشت خانواده و فرزندان خردسالشان شده است.
از میان این افراد مصطفی عقیلی پانزده ساله است و گفته می‌شود که شمار دیگری از بازداشت شدگان نیز کمتر از ۱۸ سال دارند.
حکیم کعبی ۳۱ ساله، متاهل، علی بدوی ۲۹ ساله، محمد بدوی ۲۱ ساله، حمید زغیبی ۳۲ ساله متاهل و پدر سه فرزند، ایوب طرفی ۲۸ ساله، عامر رحیمه ۲۰ ساله و حمید عقیلی ۱۸ ساله است.
گفته می شود که تعداد دستگیرشدگان بیش از سی تن می باشد.

 

 

 
جمعه ۹خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah