دادگاه تجدید نظر تهران بدون برگزاری جلسه دادگاه با صدور حکمی، علی نانوایی فعال دانشجویی ، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را به تحمل حبس تعلیقی، شلاق با طول مدت تعلیق دو ساله و همچنین رونویسی از ۳ جلد کتاب محکوم کرد.

روز چهارشنبه۷خرداد۹۹، علی نانوایی دانشجوی رشته جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ طی حکمی از سوی شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست احمد زرگر، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ضربه شلاق که هر دو این حکمها با طول مدت تعلیق ۲ ساله می‌باشد محکوم شد.

 

 

 

photo_2020-05-29_12-49-03

 

 
جمعه ۹خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah