۷۰ تن از کارگران فنی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که در واحد تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات این کارخانه مشغول به کار بودند، بنا بر ادعای کارفرما مبنی بر فصلی بودن کار آن‌ها، اخراج و بیکار شدند.
از روز شنبه ۴ خرداد۹۹ این ۷۰ کارگر فنی شاغل در واحد تعمیرات کارخانه نیشکر هفت تپه اجازه ورود به این مجتمع پیدا نکردند و از ورود آنها به کارخانه ممانعت به عمل آمد.

 

یکشنبه ۱۱خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah