روز شنبه ۱۰ خردادماه میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی شهروندان بهایی ساکن یزد توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

طبق اخبار دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، نیروهای سرکوبگر امنیتی در زمان بازداشت منزل خانم یزدان مهدی آبادی و منزل پدرشوهر وی در شهرستان تفت را مورد بازرسی قرار داده و تعدادی از وسایل شخصی او را با خود برده‌اند. پیشتر روز پنجشنبه ۸ خرداد نیز ماموران میترا بندی امیرآبادی را مورد بازرسی قرار داده و تعدادی از وسایل شخصی او را با خود بردند.

یک منبع مطلع گفت: “در زمان بازداشت منزل خانم یزدان مهدی آبادی مورد بازرسی قرار گرفت و سپس ایشان را به منزل پدرشوهر مرحومش در تفت منتقل کرده و آنجا را نیز مورد بازرسی قرار داده و تعدادی از وسایل آنها را ضبط کرده و با خود بردند. ماموران در زمان بازرسی رفتار توهین آمیزی با آنان داشتند”.

لازم به ذکر است که این شهروندان بهایی پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته‌اند.

هیوا یزدانی مهدی آبادی (بهی فر) در آذرماه ۹۶ توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی به دلیل “تدریس موسیقی به کودکان” بازداشت و به زندان یزد منتقل شد. وی در تاریخ ۴ دیماه همان سال با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

 

 

 

 
یکشنبه  ۱۱خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah