عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور حاکمیت آخوندی، شامگاه شنبه ده خرداد ماه در مصاحبه با «برنامه نگاه یک» در خصوص تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه نودوهشت گفت که حدود چهل یا چهل و پنج نفر یعنی حدود بیست درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود.
این برای اولین بار است که رحمانی فضلی به ناچار اعتراف کرده که بین دویست تا دویست وبیست و پنج نفر در اعتراضات آبان ماه نودوهشت کشته شدند و هشتاد درصد آنها با سلاح‌های سازمانی جان خود را از دست دادند.
در عین حال عفو‌ بین‌الملل گفته که تعداد واقعی کشته‌شدگان آبان نودوهشت احتمالا بسیار بیشتر از این تعداد بوده است. خبرگزاری رویترز نیز دوشنبه دو دی نودوهشت درباره آمار شهیدان قیام آبان نودوهشت که به دستور خامنه‌ای در اعتراض به گرانی بنزین کشته شده‌اند، نوشت: «در کمتر از دو هفته از این نا آرامی که در پانزده نوامبر (بیست وچهار آبان) شروع شد، حدود هزاروپانصد نفر کشته شدند».

 
یکشنبه ۱۱خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah