روزنامه واشینگتن پست در مقاله‌ ای تغییر رژیم در ایران را تنها گزینه واقعی دانست.
در این مقاله آمده که تغییر رژیم در ایران یکی از بزرگترین تابوها در سیاست خارجی آمریکاست و هر کس آنرا مطرح کند، مارک جنگ‌طلب و آشوب‌طلب خواهد خورد. رژیم ایران مستقیماً مسئول صدها هزار کشته در سوریه بوده است. بی‌اعتنائی رژیم مذهبی ایران به حقوق و رفاه مردم بطور دوره‌ای موجب تظاهرات‌های عظیم در این کشور شده است. جاه‌طلبی‌های توسعه طلبانه رژیم تهدیدی برای همسایگانش شده است. اما با اینحال برخی آمریکاییان مماشات‌طلب استدلال میکنند که هیچگاه نمی‌توانیم به خود جرأت تغییر رژیم در ایران بدهیم.
دیدن این واقعیت مشکل نیست که خامنه‌ای، سردمداران حاکم آخوندها، و پاسداران هیچ تمایلی به ایجاد یک کشور نرمال ندارند. وقتی این واقعیت را بپذیرید تغییر رژیم تنها گزینه واقعی خواهد بود البته اگر در درجه اول قبول داشته باشید که آمریکا نقش فعالی در خاورمیانه دارد.

 

یکشنبه ۱۱خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah