پاسدار قالیباف امروز یکشنبه یازده خرداد  در اولین اظهاراتش در مجلس ارتجاع ضمن اعتراف به‌شرایط وخیم و حساس نظام و با تأکید بر ضرورت گسترش تروریسم و جنگ‌افروزی منطقه‌یی تحت هدایت خامنه‌ای، دولت آخوند روحانی را هدف حملات شدید قرار داد. وی گفت: مجلس یازدهم تمام تلاش خود را خواهد کرد تا تحت نظارت خامنه‌ای مجلسی انقلابی بسازد.
مجلس یازدهم در برهه حساسی از تاریخ نظام و در حالی که نظام با مجموعه‌یی از ضعفها و تهدیدها روبه‌رو است، آغاز به‌کار می‌کند. دست‌آوردهای نظام تنها در سایهٔ تلاش افرادی مانند قاسم سلیمانی به‌دست آمده است. کسانی که خطوط طراحی شده توسط خامنه‌ای را تحقق بخشند.
وی با اعتراف به جنگ گرگها در درون رژیم گفت: ندیدن ناکامیهای بزرگ، باعث از دست رفتن سریع دست‌آوردهای نظام خواهد شد و باعث اشتباه در تصمیم و اجرا می‌شود.ناکامیهای گوناگون در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به سرمایهٔ اجتماعی نظام آسیب وارد کرده است. بر این اساس نظام با مجموعه‌یی از تهدیدها روبه‌روست.
قالیباف بر ادامهٔ تروریسم و جنگ‌افروزی در منطقه تأکید کرد و گفت: مهمترین فرصت نظام رهبری خامنه‌ای است. قدرت منطقه‌یی نظام باعث گسترش عمق راهبردی و نفوذ ژئوپلتیکی جمهوری اسلامی شده است. اگر الگوهای گذشته، به‌ویژه در دفاع مقدس و در تقویت توان نظامی و توسعهٔ قدرت منطقه‌یی مبنای عمل قرار بگیرد، از تهدیدهای موجود می‌توان فرصت ساخت.
پاسدار قالیباف به تهدیدهایی که در کمین رژیم و بحرانهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: تهدیدهایی در کمین نظام است. نخستین تهدید کاهش سرمایهٔ اجتماعی نظام است که در نتیجه ناکارآمدی اشباع شده مدیریتی کشور و فاصله گرفتن مسئولان از اصول انقلاب ایجاد شده است. متأسفانه بحران اقتصادی زمینه‌ساز بیکاری و آسیب‌های اجتماعی فراگیر برای نظام شده است. فساد، تهدید نگران‌کننده‌یی است که در تاروپود ساختارهای مختلف نظام نفوذ کرده است.
قالیباف به باند روحانی حمله کرد و گفت: گسترش نفوذ جریان غرب زده تهدید مهم دیگری است که باید به‌طور جدی هشیار بود. آنچه شرایط را خطرناکتر می‌کند، الگوی مدیریتی دستگاه اجرایی کشور است، که به بسیاری از اصول و مؤلفه‌های الگوی مدیریت جهادی نیز باور ندارد. در چنین شرایطی مجلس یازدهم می‌تواند، با رویکردی منطقی و انقلابی نسبت به‌دولت، و با استفاده از ظرفیتهای تقنینی و به‌خصوص نظارتی خود، در چارچوب پیام رهبر انقلاب، دولت را به‌سمت مطلوب هدایت کند.

 

 

 

یکشنبه ۱۱خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah