یکی از اقوام شهید قیام عبدالله لرستانی سر مزار این شهید رفته و متوجه شده است که مزدوران سپاه و بسیج سنگ قبر وی را شکسته‌اند.

عبدالله لرستانی کسی بود که در روز شنبه ۲۵ آبان ۹۸ در جریان قیام آبان، فرمانداری اندیمشک و خانه نماینده مزدور رژیم به نام حسنوند که رئیس کمیسیون مجلس آخوندی و در جریان قتل عام ۶۷ بوده را به رگبار بست و وقتی وی را شناسایی کردند و برای دستگیری‌اش اقدام کردند او با آنها درگیر شد و در جریان درگیری نیروهای انتظامی را زمین گیر کرده بود و مدتی طول کشید تا توانستند او را به شهادت برسانند. در این نبرد نابرابر حدود ۷۰ مزدور نیروی انتظامی شرکت داشتند.

سه شنبه ۱۳خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah