براساس گزارش‌های دریافتی، طی ۵ روز گذشته بیش از ۷۰ درصد زندانیان در تمامی بندهای زندان مرکزی ارومیه، بخصوص در بندهای ۱۴و ۱۲ و ۱۵ و بند سلامت يك و دو، به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند اما عوامل نظام در زندان پنهانکاری می‌کنند و همین امر موجب سرایت بیماری به عموم زندانیان شده است.
وضعیت زندانیان در زندان قلعه‌شور اصفهان که پیش از این به مرخصی رفته و هم اکنون به زندان بازگشته اند، بسیار اسفناک است.
ظرفیت این زندان ۱۵۰ نفر است که هم اکنون ۲۷۰ نفر زندانی بصورت فشرده در آن محبوس هستند. با این وجود روزانه به آمار این زندانیان افزوده می‌شود. تنها در روز جمعه ۹ خرداد ماه، ۶۰ نفر دیگر را به این زندان منتقل کردند.
زندان قلعه‌شور ۴ توالت و ۲دوش حمام بیشتر ندارد و پاسخگوی جمعیت زندانیان نیست.
وضعیت غذا، آب آشامیدنی و دارو در این زندان صفر است و ماموران مستقر در زندان بسیار بیرحم و سنگدل هستند و از وضعیت آب شور زندان به عنوان اهرم فشار علیه زندانیان استفاده می‌کنند.
باید سازمان های جهانی حقوق بشری برای حفظ جان این زندانیان هر چه زودتر اقدامات لازم را به عمل آورند.

 
سه شنبه ۱۳خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah