بعدازظهر روز چهارشنبه۱۴خرداد۹۹، بر اثر نشت بنزین و شعله‌ور شدن آتش، پالایشگاه تهران دچار حریق شد. در این آتش‌سوزی یکی از کارکنان بهره‌برداری پالایشگاه دچار سوختگی شدید شد ودرگذشت. در این آتش‌سوزی تعدادی نیز مصدوم شده‌اند.

photo_2020-06-03_17-18-16

 

 

 

 

آتش سوزی جنگل‌های زاگرس این بار در کرچل وآبکره اندیکا
آتش سوزی درجنگلهای کرچل وآبکره اندیکا از امروزحوالی ساعت ده شروع شده و همچنان جنگلها ومراتع این منطقه درآتش می سوزند و به علت سخت گذر بودن مسير امكان اطفای حريق وجود ندارد.
لازم به ذکر است که استان خوزستان با وجود بيش از ۱.۲ میلیون هکتار جنگل و نزدیک ۲.۵ میلیون هکتار مرتع و بیش از ۲۰۰ هزار هکتار جنگلهای بیابانی هیچ بالگرد آبپاشی ندارد.

 

 

 

 
چهارشنبه ۱۴خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah