شعبه ۲۲ دادگاه عمومی و انقلاب تهران حکم مصادره زمین افشین بایمانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج را صادر کرد. بر اساس این حکم زمین افشین بایمانی توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره خواهد شد.

روز شنبه ۱۰ خردادماه ماموران با در دست داشتن حکم مصادره به این محل مراجعه کردند اما با مقاومت خانواده بایمانی و ساکنان محل روبه رو شدند. همچنین هفته گذشته ماموران اداره اطلاعات اصفهان در تماس با دخترافشین بایمانی اقدام به تهدید وی کرده اند.

این زمین تنها دارایی بازمانده برای این خانواده است. زمین ستون زده شده و دیوارکشی شده بود و خانواده بایمانی در تلاش بودند که بعد از آزادی افشین بایمانی در همانجا خانه بسازند. اما دادگاه انقلاب اخیرا حکم به مصادره آن داده است.

دختر افشین بایمانی که در زمان بازداشت وی ۹ ماه داشت، اکنون حدودا بیست ساله و دانشجو است. حساب بانکی او بدون هیچ توضیحی توسط شعبه ۲۲ دادگاه عمومی و انقلاب تهران توقیف شده

مصادره اموال زندانیای سیاسی یکی دیگر از شیوه های جنایتکارانه رژیم برای فشار روی زندانیان است از جمله منزل فاطمه مثنی و حسن صادقی، زندانیان محبوس در زندان‌های اوین و رجایی شهر کرج توسط ستاد اجرای فرمان امام اردیبهشت امسال مصادره شد

 

 

 

چهارشنبه ۱۴خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah