شان هانتلی، مدیر گروه تحلیل تهدید گوگل در توییتی نوشت: «هکرهای تحت حمایت ایران و چین با استفاده از ایمی لهای فیشینگ به دنبال هک کردن این کمپینهای انتخاباتی هستند اما هر دو کمپین متوجه این تلاشها شده اند.» رژیم ایران از یک سو در حال معامله و تعویض یک گروگان با یک زندانی مجرم است. از سوی دیگر با بزرگ نمایی قتل یک سیاه پوست آمریکایی و اعتراضات به آن سعی در کمرنگ کردن جنایت و فسادی ناشی از سیاست هایش علیه مردم ایران را دارد و از سوی دیگر با رفتن پشت اعتراضات میخواهد دونالد ترامپ را تضعیف کند که سیاستی سختگیرانه در قبال رژیم ایران داشته است. حمله هکرهای رژیم ایران به کمپین های انتخاباتی تلاشی در این راستا است. اما مردم ایران فریب این تاکتیکهای رژیم ایران را نمی خورند. این مماشاتگران هستند که بازیچه دست رژیم ایران می شوند.

جمعه ۱۶خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah