این آتش سوزی درشب شنبه هفدهم خرداد اتفاق افتاد.
آیا همزمانی این آتش‌سوزی و به‌خصوص ادامه و استمرار آن و بی‌عملی رژیم امری اتفاقی است؟ آتش گرفتن این یا آن جنگل بر اثر گرمای هوا یا برخی بی‌احتیاطی‌ها ممکن است طبیعی باشد اما تداوم آتش‌سوزی‌ها، طی ۲هفته گذشته و بی‌اعتنایی و بی‌عملی رژیم دیگر تصادفی نیست. این یک جنایت آشکار از جانب رژیم قتل‌عام است؛ رژیمی که دشمن حرث و نسل ایران و ایرانی است و پس از قتل‌عام انسان‌ها، اکنون به‌ قتل‌عام محیط‌زیست از جنگل‌ها تا تالاب‌ها تا رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و چپاول مرگبار ذخایر دریاها از خزر تا خلیج‌فارس و دریای عمان کمر بسته است.

photo_2020-06-06_21-11-26

تجمع اهالی روستای رزجرد استان قزوین در اعتراض به تخریب کو هها و ساخت و ساز در منطقه پشترزا و راه بند
اهالی روستای رزجرد خواستار تشکیل جلسه از جانب شورا با حضور تمامی اعضا برای جلوگیری از تخریب کوهها و ساخت و ساز در منطقه پشترزا و راه بند و حل و فصل این معضل بوجود آمده هستند.

شنبه۱۷ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah