جعفر اسمعیل زاده بیشک فعال ملی آذربایجانی و فرزندش میلاد اسمعیل زاده بیشک دیروز ۱۷خرداد۹۹ جهت تحمل حبس به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند.
این دو فعال آذربایجانی در ۸خرداد۹۸ توسط اداره اطلاعات سپاه شهرستان تبریز بازداشت شده و پس از ۵ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه ۵۰میلیون تومانی برای هرکدام موقتا آزاد شده بودند.
شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز هرکدام از این دو پدر و فرزند آذربایجانی را به «اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق پخش اعلامیه و تراکت و نوشتن مطالب مخالف نظام روی تابلو برخی اماکن و عکسبرداری و انتشار آن در فضای مجازی» به ۶ماه حبس تعزیری محکوم نموده بود که این حکم عینا در شعبه ۳دادگاه تجدیدنظر تایید گردیده است.
لازم به ذکر است جعفر اسمعیل زاده داور و مربی رسمی فدراسیون در رشته ورزشی رزمی کیک بوکس بوده و فرزند ایشان دارای قهرمانی کشوری و بین المللی در این سبک ورزشی می باشند.

یکشنبه ۱۸ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah