به گزار ش خبرگزاری فرانسه نخستین تظاهرات ضد دولتی در لبنان پس از دوره قرنطینه عمومی، روز شنبه در بیروت برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هزاران شهروند لبنانی در این تظاهرات علیه وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی و ناتوانی دولت شرکت کردند. معترضان با پلیس ضد شورش و گروهی از حامیان حزب‌الله لبنان درگیر شدند.
بیش از ۴۰ نفر در جریان درگیری‌های تظاهرکنندگان با یکدیگر و همچنین شلیک گاز اشک‌آور از سوی پلیس، مصدوم شدند. صلیب سرخ لبنان می‌گوید بیشتر زخمی‌ها در محل مداوا شدند.

یکشنبه ۱۸ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah