به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹، “هاجر سعیدی” فعال حقوق زنان در محل سکونتش در سنندج از سوی نیروهای سرکوبگر امنیتی بازداشت شد.
بازداشت این هاجر سعیدی بدون ارائه مجوز قضایی صورت گرفته است. تاکنون اتهام مطروحه علیه وی و علت بازداشتش مشخص نشده است.
هاجر سعیدی امسال هم در آستانه‌ی روز جهانی کارگر احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.
او یک بار دیگر روز چهارشنبه ۱۴ شهریور ۹۷ در پی جان باختن شریف باجور و ۳ فعال محیط زیستی دیگر و اقدام به برگزاری مراسم برای آنها، به همراه چند تن از فعالین مدنی سنندج بازداشت و به اتهام اخلال در نظم مورد بازپرسی قرار گرفته بود.

یکشنبه ۱۸ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah