صبح روز جمعه ۱۶خرداد آخوند سعید نیازی از حوزه جهل و جنایت، هنگام خروج از منزل خود در مراغه توسط جوانان این شهر گوشمالی داده شد. بنا به گفته منابع آگاه وی در بیمارستان امیرالمومنین مراغه بستری است و حالش وخیم گزارش‌شده است.

یکشنبه ۱۸ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah