روزشنبه ۱۷خرداد۹۹ در جریان شلیک نیروهای سپاه پاسداران به سمت گروهی از کولبران، یک کولبر به نام عمر مصلحتی جان خود را از دست داد و دو کولبر دیگر به نامهای امیدکوشیار اهل بخش وزینه و عبدالرحمن شایقی اهل میرآباد سردشت مجروح شدند.
نیروهای سپاه بدون اخطار قبلی و از فاصله نزدیک و با بهانه قاچاق به کولبران شلیک کردند.

photo_2020-06-07_15-23-46

زخمی شدن چهار کولبر توسط نیروهای سرکوبگر رژیم
روز یک‌شنبه ۱۸ خردادماه ١٣٩٩نیروهای نظامی رژیم در مناطق مرزی کانی دیناران از توابع آلان سردشت به سوی دسته‌ای از کولبران آتش گشودند که در نتیجه آن چهار کولبر با نام‌های هاوبیرابراهیمی، عثمان صالحی، ابراهیم رسولی و ارسلان عبدالهی به شدت زخمی شده‌اند.
لازم به ذکر است که هر چهار نفر از ناحیه دست و پا مجروح شده‌اند.

photo_2020-06-07_16-34-42

ضرب و شتم شدید و زخمی کردن یک کولبر سالخوردە اهل سقز به نام ” محمد رستمی“ توسط نیروهای مرزبانی رژیم از ناحیە پا و سر

یکشنبه ۱۸ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah