بر اساس تحلیل روزنامه بریتانیایی «تلگراف»، ۶ماه از طرح این تهدید از سوی ایران گذشته ولی سربازان آمریکایی مستقر در نقاط گوناگون خاک عراق، هنوز در این کشور حضور دارند و لذا این پرسش شکل می‌گیرد که آیا نفوذ ایران در عراق، فرسایش یافته است؟

تلگراف به‌نقل از یک مقام مسئول غربی، پیش‌بینی می‌کند که به احتمال زیاد حضور نیروهای آمریکا در عراق، ادامه خواهد یافت و توافق میان واشنگتن و بغداد بر ضرورت ادامه حضور نیروهای آمریکا در عراق در راستای ادامه نبرد با سازمان داعش، تأکید دارد و لذا مشاهده می‌شود که تهران در نفوذ خود در عراق و پیاده کردن تهدیدهای خویش، به‌شدت شکست‌خورده است.

به‌نوشته تلگراف، عاملی که مؤید نظریه کاهش نفوذ استراتژیک رژیم ایران در عراق است، ناکامی اسماعیل قاآنی در جانشینی سلیمانی به‌عنوان فرمانده نیروی قدس، به‌رغم سفرهای مکرر او به عراق می‌باشد که غالباً با برخورد سرد و ابراز مخالفت بغداد مواجه شده است.

لذا مشاهده می‌شود که تهران در نفوذ خود در عراق و پیاده کردن تهدیدهای خویش، به‌شدت شکست‌خورده است.

به‌نوشته تلگراف، عاملی که مؤید نظریه کاهش نفوذ استراتژیک ایران در عراق است، به قدرت رسیدن مصطفی الکاظمی به‌عنوان نخست‌وزیر است. البته پس از شکست تلاش‌های رژیم ایران از طریق فراکسیونهای پارلمانی طرفدار خود برای قبولاندن چهره‌های صددرصد وابسته به خود برای جای گرفتن در این جایگاه است.

بر اساس گزارش تلگراف، هم‌چنین با نظر به اعتراضهای مردمی عراق، کاهش نفوذ استراتژیک ایران در این کشور کاملاً آشکار می‌گردد که خروجی و برآیند فشارهای شدید تظاهر کنندگانی بوده که از دخالت‌های مداوم ایران درامور کشورشان به جان آمده و همه یک صدا در طول چندین ماه شعار «ایران برو بیرون» را سر دادند.

یکشنبه ۱۸ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah