صبح روز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹, علی مجتهدزاده, وکیل دادگستری توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
ماموران سرکوبگرامنیتی در زمان بازداشت علی مجتهدزاده محل سکونت وی را مورد تفتیش قرار داده و برخی از لوازم شخصی وی را نیز ضبط کرده و به همراه خود بردند.

علی مجتهدزاده، وکیلی که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را برعهده دارد او در آخرین توییتش خواسته بود تا پرونده‌های قضایی قضاتی که به اتهام فساد دستگیر شده‌اند بازبینی شوند.

دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah