اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده خبر از ابلاغ حکم یک سال و یک ماه زندان (علاوه بر حکم ۵سال قبلی) به جعفر عظیم زاده داد.
این حکم به دلیل اعتراض وی به قطع بیمه درمان زندانیان در سال گذشته و اعتراض به صدور احکام سنگین علیه کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران شرکت کننده در مراسم روز جهانی کارگر ابلاغ شده است.

دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah