بر پایه برآوردهای سازمان جهانی بهداشت، وضعیت پاندمی کرونا در سراسر جهان رو به وخامت است. به گفته تدروس آدهانوم رییس این سازمان که روز گذشته (۸ ژوئن/۱۹ خرداد) در یک کنفرانس مطبوعاتی ویدیویی در ژنو شرکت کرده‌ بود، در حالی که وضعیت در اروپا رو به بهبود است، در مقیاس جهانی اما رو به وخامت گذاشته است.
آدهانوم نسبت به سهل‌انگاری در مبارزه با این بیماری همه گیر، هشدار داد. رییس سازمان جهانی بهداشت تأکید می‌کند، شمار مبتلایان جدید شناسایی شده در سراسر جهان در ۹ روز گذشته، از ۱۰۰ هزار تن فراتر رفته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام مسئول گفته است که با ثبت بیش از ۱۳۶ هزار مورد تازه ابتلا در روز یکشنبه (۷ ژوئن/ ۱۸ خرداد) بیشترین رشد این بیماری در یک روز تا به امروز، به ثبت رسیده است.
شایان یادآوری است که در این میان گزارش کشورهایی مثل ایران به هیچ عنوان قابل اتکا و تایید نیست و از آنجاییکه آخوندها به کرونا به مثابه یک فرصت نگاه می کنند مردم را قربانی سیاست های کثیف خود کرده اند که نیازمند توجه جامعه جهانی است.

 

 
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah