سعید نمکی در حکمی کیانوش جهانپور را از سمت خود اخراج و به جای وی سیما سادات لاری را به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.

کیانوش جهانپور، تریبون دروغ‌پراکنی و اتهام‌زنی وزارت بهداشت، که در حمایت از مافیای دارویی سعید نمکی از هیچ دروغ و توهینی فروگزار نمی‌کرد، بدلیل عدم هماهنگی توییتهایش با سعید نمکی، از سمت «سخنگوی وزارت بهداشت» برکنار شد.
سعید نمکی اما هنگام جانشین کردن سیما سادات لاری به جای کیانوش جهانپور به او هشدار داد: از آنجا که هرگونه اظهارنظر سخنگو، دیدگاه رسمی دستگاه و وزیر مربوطه تلقی می‌شود لذا قبل از طرح موارد در رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی ضروری است همآهنگی لازم با اینجانب به عمل آید.
ترجمان این حرف این است مهم نیست واقعیت چیست مهم این است که تو تنها چیزی را اجازه داری بگویی که من بتو ابلاغ می کنم.

 
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah