بنه به گزارشات امروز چهارشنبه ۲۱خرداد۹۹، خانواده هدایت عبدالله پور به اجرای احکام ارومیه مراجعه کرده و به آنها اطلاع داده اند که فرزند شما ۲۰ روز پیش در حضور خانواده های کشته شدگان درگیری روستای قره‌سه‌قل اعدام شده است.

این در حالی است که حتی وکیل وی از اجرای این حکم ظالمانه بی اطلاع بوده است.

هدایت عبدالله پور عصر روز شنبه ۲۰اردیبهشت۹۹، از بند زندانیان سیاسی خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

بە گفتە یک منبع مطلع، ساعت ٢ همان شب هدایت عبداللە پور با دستبد و پابند توسط گارد ویژە بە خارج از زندان منتقل شدە است.

هدایت عبدالله پور روز چهارشنبه ۲۶خر داد۹۵ همراه با دهها شهروند دیگر اهل اشنویه توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و نزدیک به ۳ ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه بازداشت و تحت شدید ترین شکنجه ها قرار داشت.

وی در بمهن سال ۹۵ از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران و در جریان درگیری میان پیشمرگه های کرد و نیروهای سپاه پاسداران در روستای قره‌سه‌قل به اعدام محکوم شده بود.

روز دوشنبه ۱۶مهر۹۷ حکم اعدام هدایت عبدالله پور زندانی سیاسی اهل اشنویه از سوی شعبه ۴۷دیوان عالی کشور تایید و این حکم رسما به وکیل و خانواده وی ابلاغ شد.

هدایت عبدالله پور متاهل و پدر دو فرزند به نام های سیروان و کردستان میباشد.

 

 

 
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah