بر اساس گزارش های رسیده از زندان ها، ۸ زندانی در چند روز اخیر در زندان تست کرونای آنها مثبت اعلام شده است اما مسوولان زندان آنها را به محیطی نامناسب یعنی به باشگاه زندان که محیطی غیربهداشتی و بدون هیچگونه تهویه مناسب است منتقل و زندانیان بیمار بدون هرگونه رسیدگی، دارو درمان رها شده اند.
به گفته تعدادی از زندانیان آنها از یک زندانی بازگشته از مرخصی کرونا گرفته اند که با وجود نشانه های کرونا قرنطینه نشده و به بند منتقل شده بود.
‏پس از مثبت شدن آزمایش او هشت زندانی داوطلب انجام آزمایش شدند که نتیجه همگی مثبت بود، بقیه زندانیان هم بند حتی با دارا بودن نشانه از دادن آزمایش خودداری می کنند.
‏حاضر نیستند تست کرونا بدهند چرا که می‌ترسند همان بلایی بر سرشان بیاید که بر سر کرونا مثبتی‌ها آمده و بدون درمان و دارو در محیطی نامناسب رها شوند. حتی روز گذشته به زندانیان قرنطینه شده تا ساعت پنج غذایی داده نشده بود چرا که زندانبان ها از تردد در آنجا می ترسند.

چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah