پیام تعدادی اززندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه
خبر ناگوار از دست دادن هنرمندی ارجمند و مبارز نستوه، قلب و روحمان را به‌شدت جریحه‌دار نمود. از پشت میله‌های زندان آرزو می‌کردیم در مراسم گرامید‌اشت این بانوی مبارز و عصیانگر حضور می‌داشتیم.
درود بر چنين هنرمند بزرگواری كه با عزم و عشق و آزاديخواهی مانند كوهی استوار در صفوف مبارزان تا آخرين لحظه زندگی مبارزه نمود، ما به‌چنين هم‌سنگری افتخار می‌كنيم. در تمام لحظات مبارزه، ياد و خاطره شما روشنی بخش راهمان خواهد بود.
تعدادی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه

چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah