بر اساس اخبار منتشره، روز دوشنبه ۱۹ خرداد، ماموران امنیتی با یورش به محل کار پیام درفشان،‌ وکیل دادگستری وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. سعید دهقان، وکیل دادگستری، با تایید این خبر در صحفه توئیتر خود نوشته که‌ این بازداشت بدون احضاریه قبلی صورت گرفته است.

به گفته سعید دهقان،‌ دليل بازداشت هنوز مشخص نیست و وكلای این وکیل دادگستری به آن دلیل که از ليست مورد تایيد رييس قوه قضاييه نيستند اجازه ورود و دفاع از او را ندارند.

 

 
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah