آمریکا پیش نویس قطعنامه ای را تهیه کرده است که براساس آن تحریم تسلیحاتی رژیم ایران که ماه اکتبر به پایان می رسد به طور «نامحدود» تمدید می شود.
به گفته شماری از مقامات آمریکایی و دیپلمات های حاضر در سازمان ملل متحد، واشنگتن پیش نویس این قطعنامه را در اختیار تعداد معدودی از اعضای شورای امنیت قرار داده است. این منابع نخواستند نامشان فاش شود.به گفته مقامات آمریکایی این کشور در نظر دارد تا پیش نویس قطعنامه تهیه شده را در ماه مه (۱۲ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد) که استونی ریاست شورای امنیت سازمان ملل را برعهده می گیرد به رای بگذارد. استونی متحد نزدیک ایالات متحده و عضو ناتو محسوب می شود. این در حالی است که پیش نویس قطعنامه تهیه شده از سوی آمریکا احتمالا با مخالفت روسیه روبرو خواهد شد. مسکو در نظر دارد تا پس از پایان دوره ممنوعیت معامله تسلیحاتی، فروش سلاح های متعارف به ایران را آغاز کند. یورو نیوز

پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah