خبرگزاری فرانسه ۲۱خرداد گزارش داد: مطابق مراسلات رسمی به دست آمده توسط خبرگزاری فرانسه این هفته، دادستانهای سوئیس در حال آماده‌سازی برای بستن پرونده علیه ۱۴ مظنون در ترور کاظم رجوی هستند.

کاظم رجوی، چهره برجسته دانشگاهی و مخالف رژیم ایران، ۴اردیبهشت ۱۳۶۹ در منطقه کوپه واقع در نزدیکی ژنو به ضرب گلوله کشته شد. سوئیسی‌ها در سال۱۳۸۵، برای وزیر اطلاعات وقت، علی فلاحیان حکم جلب بین‌المللی صادر کرد چرا که مظنون به صدور این قتل بود.
اکنون دفتر دادستانی سوئیس می‌گوید محدوده زمانی بررسی این پرونده پایان یافته و بسته می‌شود.
خبرگزاری فرانسه افزود: شورای ملی مقاومت ایران نسبت به بسته شدن پرونده ابراز انزجارکرد.

این شورا در اطلاعیه‌یی اعلام کرد: «مقاومت ایران قویاً به بسته شدن پرونده قتل پروفسور کاظم رجوی معترض بوده و آن را محکوم می‌کند.»… شورای ملی مقاومت ایران که توسط مریم رجوی هدایت می‌شود تأکید کرد سوئیس باید به جای بستن پرونده، حکم جلب بین‌المللی برای سران رژیم ایران صادر کند

پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah