photo_2020-06-11_10-41-26

گزارش رادیو فرانسه حامد اسماعیلیون سخنگوی خانواده های قربانیان هواپیمای ساقط شدۀ اوکراینی توسط سپاه پاسداران از دولت کانادا خواسته است که علیه جمهوری اسلامی به دیوان بین المللی لاهه شکایت کند. حامد اسماعیلیون که همسر و دختر ٩ ساله اش را در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داده گفته است که بیش از ١٥٠ روز پس از این فاجعه جمهوری اسلامی همچنان از تحویل جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی خودداری می ورزد و به این ترتیب جنگی روانی علیه خانواده های قربانیان به راه انداخته است. حامد اسماعیلیون از دولت اوتاوا خواسته است که حکومت اسلامی ایران را به دادگاه بین المللی لاهه بکشاند تا رهبران تهران با انجام یک تحقیق حقیقی در خصوص این فاجعه موافقت کنند.
٥٥ تن از سرنشینان هواپیمای ساقط شدۀ اوکراینی شهروندان کانادایی بودند و ٣٠ تن دیگر جواز اقامت دایمی در این کشور داشتند. بریتانیا، اوکراین، افغانستان و سوئد که برخی از شهروندان خود را در این فاجعه از دست دادند.

پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah